Πιστοποίηση Great Place to Work®

Η πιστοποίηση την οποία παρέχει το Great Place to Work είναι ιδανική για οργανισμούς που θέλουν να ξεχωρίζουν αμέσως ως εργοδότες επιλογής σε μια ανταγωνιστική αγορά αναζήτησης ταλέντων. Πέραν της πλήρους διερεύνησης και κατανόησης του εργασιακού της περιβάλλοντος η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, μια επιχείρηση εάν ικανοποιεί τα κριτήρια πιστοποίησης, μπορεί να αρχίσει να προβάλει αυτήν την επιτυχία της αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία αξιολόγησης σήμερα, ο οργανισμός σας θα μπορούσε να πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Μόλις πιστοποιηθείτε, θα σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης του σήματος Πιστοποίησης ‘Great Place to Work® Certified’, το οποίο θα σας χαρακτηρίζει ως εργοδότη επιλογής και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάθε εταιρική σας επικοινωνία.

Μια πιστοποιημένη εταιρεία αναγνωρίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως μια επιχείρηση η οποία αποδεδειγμένα:

  • Διαθέτει υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη Διαχείριση των Ανθρώπων της
  • Παρέχει Κίνητρα τους εργαζόμενους και δημιουργεί υψηλό επίπεδο εμπλοκής
  • Οι Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης βασίζονται στην εμπιστοσύνη
  • Είναι ελκυστική στην αγορά εργασίας και στη προσέλκυση ταλέντων
  • Οι άνθρωποί της είναι υπερήφανοι για την εταιρεία και το περιβάλλον εργασίας τους
  • Οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί, συνεργατικοί και καινοτομούν
  • Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη χρονιά και ισχύει για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία απόκτησής της.

Η Πιστοποίηση είναι ένα πρώτο βήμα για την ένταξη μιας εταιρείας, (εάν το επιθυμεί), στη ετήσια λίστα Best Workplaces με τις καλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς.

Δεν χρειάζεται όμως να περιμένει την ανακοίνωση της λίστας Best Workplaces, η οποία δημοσιεύεται κάθε χρόνο την άνοιξη, για να προβάλει το επίτευγμά της και τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότης επιλογής, αφού η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση  μπορεί να λάβει μέρος οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος.