Στρατηγική Συνεργασία PRC Group με Blue Marble Disruptive Technologies

Ο Όμιλος PRC Group – The Management House ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία του με την εταιρεία Blue Marble Disruptive Technologies, στο πλαίσιο δημιουργίας δικτύου οργανισμών και επιχειρήσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Η καινοτόμος λύση Blue Marble μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα που προέρχεται από κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ αποτελεί το πρώτο προϊόν που καθιστά επικερδή τη μείωση εκπομπών καυσαερίων.
Το προϊόν τοποθετείται στις δεξαμενές καυσίμων όλων των κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπως: Βαρέα και Εργοταξιακά Οχήματα, Γεννήτριες, Κινητήρες Βιομηχανίας, Καυστήρες Θέρμανσης, Πλωτά Μέσα, IX, Δίκυκλα και Γεωργικούς Ελκυστήρες.
Στόχος του Ομίλου PRC Group – The Management House είναι να υποστηρίξει οργανισμούς και επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία μετάβασης, ώστε να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και να επιτύχουν το στόχο τους για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.